Majątkowych praw kraju, całego świataWięcej szczególnej ochrony prawnej własności

Średnio na rok wyniósł pkt Wyższe wartości WskaźnikaOznaczają